Biography

Gerke Procee

(Leeuwarden, Netherlands 1993)
Graduated 2020 Fine Arts at Minerva art academy,Groningen, The Netherlands.

Gerke Procee was born in 1993 and lives in Buitenpost, Friesland and graduated in 2020 from the Minerva Academy in Groningen for Autonomous Fine Arts.

He did this in his own grand way with his graduation project of 2.44 by 4.88 meters, a reimagined ode to Hieronymus Bosch
His thesis in the form of a visual comic book with separate texts in English and Frisian was also something that had never been shown at the art academy before. Gerke has his own studio where he can be found every day.

In the final phase of his Visual Arts studies at the Minerva Academy in Groningen, he discovered many new qualities in his creative brain. They stimulate him every day to carry out his passion. The world in his head is another undiscovered area over which he gradually gains more control. He tries to make his thoughts accessible to everyone. Through stimuli around him, he consciously and unconsciously uses a wide range of emotions to show them in color and humor. This inspires him to create a visual experience to give viewers insight into his thoughts.

In his work, he is an expert by experience: inspired by the art of painters, writers, films, comics, Frisian sagas and legends. He tries to portray this as best as possible and in his own way with many mythological, cosmic, humorous, biblical, modern and fantasy figures. A creative explosion in which he investigates the never-developed creations which he then records on physical and digital canvas.

There is always a hidden meaning that comes to him from within: it usually starts with an unconscious thought or emotion that grows little by little as he engages with it.

 


Gerke Procee

(Leeuwarden, Nederland 1993)
Afgestudeerd in 2020 Autonome Beeldende Kunst aan kunstacademie Minerva, Groningen, Nederland.

Gerke Procee is geboren in 1993 en woont in Buitenpost, Friesland en is in 2020 afgestudeerd aan de Academie Minerva te Groningen voor Autonome Beeldende Kunst.

Dat deed hij op zijn eigen grootse manier met zijn afstudeerproject van 2,44 bij 4,88 meter, een vernieuwde ode aan Jheronimus Bosch
Ook zijn scriptie in de vorm van een visueel stripboek met separate teksten in het Engels en Fries was iets wat nog niet eerder vertoond was op de kunstacademie.Gerke heeft thuis een eigen studio waarin hij dagelijks te vinden is.

In de laatste fase van zijn studie Beeldende Kunst aan de Academie Minerva in Groningen ontdekte hij veel nieuwe kwaliteiten in zijn creatieve brein. Die stimuleren en prikkelen hem elke dag om zijn passie uit te voeren. De wereld in zijn hoofd is nog een onontdekt gebied waarover hij langzamerhand meer controle krijgt. hij probeert zijn gedachten voor iedereen toegankelijk te maken. Door prikkels om hem heen gebruikt hij bewust en onbewust een breed scala aan emoties om die in kleur en humor te laten zien. Dit inspireert hem om een visuele ervaring te creëren om kijkers inzicht te geven in zijn gedachten

In zijn werk is hij een ervaringsdeskundige, geïnspireerd door de kunst van schilders, schrijvers, films, strips, Friese sagen en legendes. Dit probeert hij zo goed mogelijk en op zijn eigen manier weer te geven met veel mythologische, kosmische, humoristische, bijbelse, moderne en fantasiefiguren.Een creatieve explosie waarin hij onderzoek doet naar de nooit ontwikkelde creaties die hij daarna vastlegt op fysiek en digitaal canvas.

In al zijn werken zit een verborgen betekenis die van binnenuit tot hem komt. Meestal begint het met een onbewuste gedachte of emotie die langzaam groeit naarmate hij ermee bezig is.

© Gerke Procee 2024 Lef creative