Biography

Gerke Procee

(Leeuwarden, Netherlands 1993)
Graduated 2020 Fine Arts at Minerva art academy,Groningen, The Netherlands.

After completing my studies in architectural engineering I started my study on the art academy Minerva where I graduated in 2020.

Here I have developed myself in the field of fine arts.
I have immersed myself in the philosophical maze of uncanny, umheimliche and archetypes.
In this I recognized many of my deepest thoughts, fears,fantasies and creative explosions.
I also investigated undiscovered and never-developed creations in my own brain and showcase them on canvas,paper or other materials.

I’m trying to figure out how cartoons (memes) are related to the uncanny and why i’m unconsciously making connections between emotions and certain cartoons and colors.


Gerke Procee

(Leeuwarden, Nederland 1993)
Afgestudeerd in 2020 Autonome Beeldende Kunst aan kunstacademie Minerva, Groningen, Nederland.

Na het afronden van mijn studie bouwkunde ben ik mijn studie begonnen aan de kunstacademie Minerva waar ik in 2020 ben afgestudeerd.

Hier heb ik mezelf ontwikkeld op het gebied van beeldende kunst.
Ik heb mij daar ook verdiept in het filosofische doolhof van uncanny, umheimliche en archetypen.
Hierin herkende ik veel van mijn diepste gedachten, angsten,fantasieën en creatieve explosies.
Ik heb daar ook onontdekte en nooit ontwikkelde creaties in mijn eigen brein onderzocht en deze gepresenteerd op canvas,papier en ook op andere materialen.

Ik ben  erachter gekomen hoe cartoons (memes) verband houden met het uncanny en waarom ik onbewust verbanden leg tussen emoties en bepaalde cartoons en kleuren.

© Gerke Procee 2022 Lef creative