Luciferskes
Mei it Bleate Each
Skaad Byld G3D liep langs een fontein waar hij een silhouet in het water zag verschijnen, deze zag er heel anders uit dan hoe hij zichzelf zag. Hij zag zijn eigen...
Spoarsiker Een jongetje zit te spelen op de weg die naar het strand toe leidt. Hij kijkt voorzichtig over het muurtje want hij hoorde het water heel hard klotsen. Ineens...
Nippelsjes Deze creatie groeide voort uit een teveel aan gedachten en impulsen die ik kreeg toen ik doende was met meerdere van mijn kunstobjecten. De symboliek in dit schilderij is...
Gewaarwurding De druk in mijn hoofd komt in dit werk tot uiting. Alle extra impulsen die ik kreeg tijdens het maken van mijn andere werken heb ik met het penseel...
© Gerke Procee 2024 Lef creative